جدیدترین اخبار

کسب عنوان بهترین مدرسه در استان

در سال گذشته مدرسه امام مهدی توانست عنوان بهترین مدرسه استان در زمینه فرهنگی و آموزشی را کسب نماید. در سال گذشته مدرسه امام مهدی توانست عنوان بهترین مدرسه استان در زمینه فرهنگی و آموزشی را کسب نماید. در سال گذشته مدرسه امام مهدی توانست عنوان بهترین مدرسه استان در زمینه فرهنگی و آموزشی را کسب نماید. در سال گذشته مدرسه امام مهدی توانست عنوان بهترین مدرسه استان در زمینه فرهنگی و آموزشی را کسب نماید. در سال گذشته مدرسه امام مهدی توانست عنوان بهترین مدرسه استان در زمینه فرهنگی و آموزشی را کسب نماید. در سال گذشته مدرسه امام مهدی توانست عنوان بهترین مدرسه استان در زمینه فرهنگی و آموزشی را کسب نماید. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *