جدیدترین اخبار

کسب مقام اول مسابقات رویش توسط دانش آموزان دبستان امام مهدی عج

 

دانش آموزان دبستان امام مهدی عج موفق شدند در مسابقات رویش و در مرحله ی استانی، مقام اول را بدست آورند.