جدیدترین اخبار

افتتاحیه سال جدید در مدرسه امام مهدی

در انتهای شهریورماه، مراسم افتتاحیه سال جدید آموزشی با حضور دانش آموزان و والدین محترم در این مدرسه برگزار خواهد شد. 

در انتهای شهریورماه، مراسم افتتاحیه سال جدید آموزشی با حضور دانش آموزان و والدین محترم در این مدرسه برگزار خواهد شد. در انتهای شهریورماه، مراسم افتتاحیه سال جدید آموزشی با حضور دانش آموزان و والدین محترم در این مدرسه برگزار خواهد شد. در انتهای شهریورماه، مراسم افتتاحیه سال جدید آموزشی با حضور دانش آموزان و والدین محترم در این مدرسه برگزار خواهد شد. در انتهای شهریورماه، مراسم افتتاحیه سال جدید آموزشی با حضور دانش آموزان و والدین محترم در این مدرسه برگزار خواهد شد. در انتهای شهریورماه، مراسم افتتاحیه سال جدید آموزشی با حضور دانش آموزان و والدین محترم در این مدرسه برگزار خواهد شد. 

در انتهای شهریورماه، مراسم افتتاحیه سال جدید آموزشی با حضور دانش آموزان و والدین محترم در این مدرسه برگزار خواهد شد. در انتهای شهریورماه، مراسم افتتاحیه سال جدید آموزشی با حضور دانش آموزان و والدین محترم در این مدرسه برگزار خواهد شد. در انتهای شهریورماه، مراسم افتتاحیه سال جدید آموزشی با حضور دانش آموزان و والدین محترم در این مدرسه برگزار خواهد شد. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *